Instagram-valmentaja Satu Gülle.

Menestyksekästä vaikuttajamarkkinointia

Blogi 1.3.2021 Satu Gülle

Vaikuttajamarkkinointi on raivannut tiensä yrityksien markkinointistrategioihin. Hyvin suunniteltuna ja oikein toteutettuna vaikuttajamarkkinointi onkin tehokas keino tavoittaa yrityksen kohderyhmä. Mutta miten vaikuttajamarkkinointi toteutetaan oikein, miten valita oikea vaikuttaja yhteistyöhön ja paljonko näkyvyys somevaikuttajan kanavissa maksaa?

Vaikuttajamarkkinointi osana markkinointistrategiaa

Oikean vaikuttajan valitseminen on usein ensimmäinen haaste menestyksekkään vaikuttajamarkkinointikampanjan toteuttamisessa. Kuka kuvastaa yrityksen arvoja ja tavoittaa kanavissaan oikean kohderyhmän? Vaikuttajaa valitessaan yrittäjän kannattaa pitää muutama asia mielessään. Vaikuttajan seuraajamäärä ei ole yhtä kuin näkyvyys. Seuraamalla vaikuttajan sitoutumisprosenttia saa selkeämmän kuvan siitä, kuinka moni seuraaja todella sitoutuu vaikuttajan sisältöön. Kuinka paljon tykkäyksiä tai kommentteja vaikuttajan postaukset saavat seuraajamäärään verrattuna? Mitä korkeampi sitoutumisprosentti, sitä laadukkaampi tili.

Muista kuitenkin, että kommentit eivät ole aina aitoja. Erilaiset kommentointi- ja buustiringit ovat valitettavan yleisiä Instagramissa, jolloin seuraajien reaktiot ja sitoutuneisuus eivät ole aitoja. Jos vaikuttajan postauksissa on epätavallisen paljon kommentteja seuraajamäärään nähden, hän on luultavasti osa kommenttirinkiä. Katso, kommentoiko vaikuttajan postauksia aina samat tilit ja kuinka aidolta kommentti vaikuttaa. Älä kuitenkaan tee liian hätäisiä johtopäätöksiä, vaikuttajilla on usein laaja verkosto, jossa ystävät kommentoivat toisilleen ilman kommentointirinkejäkin.

Instagram-valmentaja Satu Gülle.

Suunnitellessasi vaikuttajayhteistyötä, pyydä aina tilastoja tilin takaa, etenkin seuraajien sijainnista. Jos yrityksesi kohderyhmä on suomalaiset kuluttajat, et hyödy mitään siitä, että vaikuttajan seuraajat ovat Australiasta. Tutustu vaikuttajan tuottamaan sisältöön kuvien visuaalisuutta syvemmin. Lue postauksia ja ota selvää, edustaako vaikuttajan brändi sinun yrityksesi brändiä ja arvoja? Etsi vaikuttajan tekemiä yhteistyöpostauksia. Haluaisitko sinä vastaavan postauksen omasta brändistäsi?

Yrittäjien markkinointitoimenpiteillä on aina sama tavoite: saada tuloksia ja lisätä myyntiä. Vaikuttajat voivat luvata ainoastaan näkyvyyttä. Suoraan myyntiin vaikuttaa, kuinka hyvin vaikuttajan seuraajakunta vastaa yrityksen kohderyhmää ja kuinka haluttu yrityksen tuote/palvelu heidän mielestään on. 

Sama koskee useita muita markkinointikanavia. Ei printtilehtikään lupaa suoraa myyntiä, se lupaa yritykselle näkyvyyttä oman levikkinsä mukaan. Vaikuttajan tarjoama näkyvyys on kuitenkin usein tehokkaampaa, sillä se on paremmin kohdennettua. Vaikuttajan tilillä on tarkkaan rajattu aihe, josta myös seuraajat ovat kiinnostuneita. 

Vaikuttajayhteistyö voi tarjota parempia tuloksia ja usein edullisemmin. Jos löydät yrityksellesi sopivan, laadukkaan vaikuttajan, maksa työstä riittävä korvaus. Laadukkaan tilin ja seuraajien sitoutuneisuuden ylläpitäminen on kovaa työtä eikä näkyvyys ole itsestäänselvyys. 

Vaikuttajamarkkinointi ammattina

Vaikuttajamarkkinointi Instagramissa on hurjan villi ala. Kilpailu vaikuttajien välillä on kiivasta ja oman työn hinnoittelu on haastavaa, kun alan palkkioista ei ole virallista suositusta. Laadukkaalle vaikuttajalle maksetaan korvaus tuotepalkkiolla ja samalla heikon seuraajakunnan tili pyytää valtavaa rahallista korvausta samasta yhteistyöstä. 

Vaikuttajan työ houkuttelee monia ja siksi tähän ammattiin pyritään keinolla millä hyvänsä. Moni uskoo, että vaikuttajaksi tulemiseen riittää tietty seuraajamäärä. Niinpä seuraajia hankitaan arvonnoilla, seuraamisketjuilla sekä muilla haitallisilla kasvukeinoille. Tällaisen tilin seuraajat eivät ole aitoja, sitoutuneita seuraajia eivätkä tarjoa yhteistyökumppanille toivottuja tuloksia. Aitoa näkyvyyttä ja tuloksia ei tule ja yritys pettyy olemattomiin tuloksiin. 

Vaikuttajamarkkinointi ei siis aina ole kannattavaa. Laadukkaat vaikuttajat kärsivät alhaisista korvauksista ja yrittäjät vaikuttajamarkkinoinnin olemattomista tuloksista. Kuitenkin, kun laadukas vaikuttaja löytää oikeanlaiset yhteistyökumppanit, vaikuttajamarkkinoinnilla on erinomaiset mahdollisuudet lisätä yrityksen tunnettavuutta ja myydä sen tuotetta/palvelua juuri oikein kohdennetulle yleisölle.

Paljonko vaikuttajamarkkinointi maksaa?

Instagram-valmentaja Satu Gülle.

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta herättää paljon keskustelua ja mielipiteitä. Ala on vielä uusi eikä sillä ole virallisia palkkiosuosituksia. Useat vaikuttajat myös vaikenevat omasta hinnoittelustaan joten omien hintojen määrittely saattaa tuntua vaikealta. Juuri siitä syystä menestyneet vaikuttajat saattavat työskennellä monta päivää yhteistyöpostauksen eteen kosmetiikkatuotetta vastaan.

Yhteistyön hinnan määrittely riippuu monesta tekijästä. Kuinka paljon seuraajia vaikuttajalla on, millainen sitoutumisprosentti, missä seuraajat sijaitsevat? Vaikuttajaa valitessaan yrityksen tulee pitää mielessä, että pienempi tili, jonka seuraajajoukko vastaa yrityksen omaa kohdeyleisöä, tuo lähes aina aikaan parempia tuloksia kuin valtavan suuri tili, jonka seuraajat eivät edusta yrityksen kohdeyleisöä.

Jokainen vaikuttaja hinnoittelee työnsä omalla tavallaan. Hintaan vaikuttaa myös työmäärä: montako feed-postausta tai Instagram-stooria yhteistyö pitää sisällään? Täytyykö vaikuttajan ulkoistaa osa työstä toiselle yrittäjälle, esimerkiksi valokuvaajalle? Usein myös kuvaoikeukeudet hinnoitellaan erikseen jos yritys haluaa kuvat omaan käyttöönsä esimerkiksi markkinointimateriaaleihin. 

Vaikuttajamarkkinointi on uusi ala, jota on haastavaa verrata muihin markkinointialustoihin. Yritys saattaa käyttää valtavan määrän resursseja vaikuttajamarkkinointiin saamatta kuitenkaan toivomiaan tuloksia. Toisaalta, oikein suunniteltuna ja oikean vaikuttajan kanssa toteutettuna vaikuttajamarkkinointi saattaa olla tehokkain markkinoinnin keino oikein kohdennetun näkyvyyden ansiosta.